เปรียบเทียบความแตกต่างของคลาริโซนิคในแต่ละรุ่น

Plus

Normal

Mia 2

Sensitive

MIA

Delicate
ราคา(บาท) 9,300
6,500
4,500
ระดับความเร็ว ความเร็ว 3 ระดับ

ระดับอ่อนโยน, ทั่วไป, และ
ล้ำลึก พร้อมโหมดบอดี้
สำหรับผิวกาย
ความเร็ว 2 ระดับ

ระดับอ่อนโยน และทั่วไป
ความเร็ว 1 ระดับ

ระดับทั่วไป
เฉดสี    
ชุดประกอบด้วย

หัวแปรง Sensitive


หัวแปรง Body


Refreshing Gel Cleanser ขนาดทดลอง
30 ม.ล.


Refining Skin Polish ขนาดทดลอง
60 ม.ล.


แท่นชาร์จแบตเตอรี่

หัวแปรง Sensitive


Refreshing Gel Cleanser ขนาดทดลอง
30 ม.ล.


อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่


เคสสำหรับใส่เดินทาง

หัวแปรง Sensitive


Refreshing Gel Cleanser ขนาดทดลอง
30 ม.ล.


อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ประมาณ
28ครั้ง
สำหรับระดับ1
และ 20 ครั้ง สำหรับระดับ2
ประมาณ
24 ครั้ง
สำหรับความเร็วระดับ 1
และ 20 ครั้ง สำหรับระดับ 2
ประมาณ
24 ครั้ง
ปุ่มแยกสำหรับปรับระดับความเร็วและปุ่มเปิดปิด  
ระยะเวลาในการรับประกัน2 ปี2 ปี1 ปี
คู่มือการใช้งาน ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
       

ALPHA
FIT

Normal

MIA
FIT

Sensitive

SMART
PROFILE

Delicate
ราคา(บาท) 8900
8900
9500
ระดับความเร็ว ความเร็ว 2 ระดับ

ระดับ1: Clean-Shaven

ระดับ 2: Bearded
ความเร็ว 2 ระดับ

ระดับอ่อนโยน และทั่วไป
ความเร็ว 4 ระดับ

ระดับ อ่อนโยน, ทั่วไป, ทรงพลัง ,และโปรเฟชชั่นนั่ล + โหมดบอดี้ หรือ + โหมดเทอร์โบ
เฉดสี  
ชุดประกอบด้วย

หัวแปรง Men's Daily Cleanse


Alpha Cleanser ขนาดทดลอง 30 มล.


แท่นชาร์ตแบตเตอรี่ USB

คลาริโซนิค Mia Fit


หัวแปรง Radiance Brush Head


Skin Illuminating Cleanser 30ml


อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ USB

คลาริโซนิค สมาร์ท โปรไฟล์


หัวแปรง Dynamic Facial Brush Head สำหรับผิวหน้า


หัวแปรง Turbo Massage Body Brush Head สำหรับผิวกาย


Refining Skin Polish 60 ml.


Refreshing Gel Cleanser ขนาดทดลอง 30 ml.


ที่ชาร์จแบตเตอรี่ USB พร้อมadaptor

(1) อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง* ประมาณ
24ครั้ง สำหรับระดับ 1 และ 20 ครั้ง สำหรับระดับ2
ประมาณ
24 ครั้ง สำหรับความเร็วระดับ 1 และ 20 ครั้ง สำหรับระดับ 2
ประมาณ
24 ครั้ง สำหรับระดับ 1
และ 20 ครั้ง

สำหรับระดับ 2 และ 18 ครั้ง

สำหรับระดับ 3 Turbo
ปุ่มแยกสำหรับปรับระดับความเร็วและปุ่มเปิดปิด
(2) ระยะเวลาในการรับประกัน2 ปี*2 ปี*2 ปี*
คู่มือการใช้งาน ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด

* จำนวนครั้งที่ใช้ต่อการชาร์จ1ครั้ง จะแปรผันตามระดับความเร็วที่ใช้
*กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกัน