เปรียบเทียบความแตกต่างของคลาริโซนิคในแต่ละรุ่น

Plus

Normal

Mia 2

Sensitive

MIA

Delicate
ราคา(บาท) 9,300
6,500
4,500
ระดับความเร็ว ความเร็ว 3 ระดับ

ระดับอ่อนโยน, ทั่วไป, และ
ล้ำลึก พร้อมโหมดบอดี้
สำหรับผิวกาย
ความเร็ว 2 ระดับ

ระดับอ่อนโยน และทั่วไป
ความเร็ว 1 ระดับ

ระดับทั่วไป
เฉดสี    
ชุดประกอบด้วย

หัวแปรง Sensitive


หัวแปรง Body


Refreshing Gel Cleanser ขนาดทดลอง
30 ม.ล.


Refining Skin Polish ขนาดทดลอง
60 ม.ล.


แท่นชาร์จแบตเตอรี่

หัวแปรง Sensitive


Refreshing Gel Cleanser ขนาดทดลอง
30 ม.ล.


อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่


เคสสำหรับใส่เดินทาง

หัวแปรง Sensitive


Refreshing Gel Cleanser ขนาดทดลอง
30 ม.ล.


อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ต่อการชาร์จ 1 ครั้งประมาณ
28 นาทีสำหรับความเร็วระดับปกติ และ 20 นาที สำหรับโหมดบอดี้
ประมาณ
24 นาที สำหรับความเร็วระดับปกติ
ประมาณ
24 นาที
ปุ่มแยกสำหรับปรับระดับความเร็วและปุ่มเปิดปิด  
ระยะเวลาในการรับประกัน2 ปี2 ปี1 ปี
คู่มือการใช้งาน ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด